Fasık nedir?

Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen, haram işleyene, günah işlediği bilinene, açıktan günah işleyene hidayet ve mağfiretten çıkan kişilere fasık denirfasık

Fasık tütleri nelerdir?

1- kafir fasık

2- Facir fasık

Fasık hakkındaki hadis-i şerifler nelerdir?

Fasık övülünce, Rabbimiz gadaba gelir. (Beyheki)

Dinin afeti üçtür: Fasık alim, zalim idareci, cahil sofu. (Deylemi)

Fasığı aşikare olan fasıka lanet olsun. (Deylemi)

Fasık meclisi nedir?

Kadın, erkek beraberce oyun oynamak, içki içmek veya başka günahları işlemek için birlikte olunan yere fasık meclisi deniyor.

--Reklam--